Stichting Urgente Noden Aalsmeer
Telefoon: 06-11467835
E-mail: info@urgentenodenaalsmeer.nl

 

 

Financiering

Het werk van de SUNA wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van de gemeente Aalsmeer, landelijke- en gemeentelijke fondsen en bijdragen van plaatselijke kerkgenootschappen in het kader van hun armoedebeleid.

Giften zijn zeer welkom op rekeningnummer NL51RABO0167791192 t.n.v. Stichting Urgente Noden Aalsmeer, Aalsmeer.

Het bestuur bestaat uit maatschappelijk betrokken vrijwilligers met een sociale inslag. Buiten telefoon, websiteonderhoud en kantoorbenodigdheden wordt er niets gedeclareerd. De gemeente Aalsmeer stelt gratis vergaderruimte ter beschikking.