Stichting Urgente Noden Aalsmeer
Telefoon: 06-11467835
E-mail: info@urgentenodenaalsmeer.nl

 

 

Over de stichting

In november 2011 hebben zes enthousiaste en sociaal bewogen Aalsmeerders de handen in elkaar geslagen en het noodhulpbureau: Stichting Urgente Noden Aalsmeer (SUNA) opgericht. Het doel van de stichting is om inwoners van de gemeente Aalsmeer te steunen die, ondanks alle wettelijke regelingen, tussen wal en schip dreigen te raken.

Het noodhulpbureau zal niet zelf contact hebben met de mensen die hulp nodig hebben. Dit kan uitsluitend gedaan worden door een hulpverlener of hulpverlenende instantie zoals artsen, maatschappelijk werk, thuiszorg etc. Deze hulpverleners kunnen de problemen bij het Noodhulpbureau aangeven waarna het bureau kijkt of directe hulp noodzakelijk is.

Voormalig wethouder Ad Verburg: "Ik ben erg blij met de oprichting van het Noodhulpbureau. In 2008 heeft gemeenteraad besloten om een reserve voor het minimabeleid in te stellen. Dit bedrag kwam beschikbaar door de verkoop van de kabelrechten (internet en tv) aan CAIW. Daarbij heeft de gemeenteraad besloten dat uit solidariteitsoverwegingen het belangrijk was dat een deel van deze reserve beschikbaar bleef voor de minima of voor mensen die net buiten de bijstandsregeling vallen. De Gemeente Aalsmeer heeft voor de komende jaren geld ter beschikbaar gesteld, hetgeen de start van SUNA mogelijk heeft gemaakt".

Landelijke Stichting
Tien duizenden huishoudens in Nederland komen jaarlijks in een urgente noodsituatie, terwijl voorliggende voorzieningen, zoals bijzondere bijstand niet of niet tijdig beschikbaar zijn. Om een opvang te zijn voor deze schrijnende situaties is landelijk de Stichting Samenwerking Urgente Noden (SSUN) opgericht. In veel steden en dorpen zijn al plaatselijke noodhulpbureaus opgericht. Daar sluit Aalsmeer zich nu bij aan